OSLOBOĐENJE OD PDV-a

 

Uslovi kupovine i povraćaja pdv-a za diplomatsko/konzularna predstavništva i međunarodne organizacije (ambasade)

 

SNPDV obrazac, koji je overila ambasada ili međunarodna organizacija.

LNPDV obrazac - overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije.

Potvrda reciprociteta o oslobađanju od pdv-a i akciza.

Ovlašćenje osoba za nabavku robe.

Kopija lične karte osobe ovlašćene za kupovinu.

Kupcu se prilikom plaćanja robe, odbija pdv ukoliko ima gore navedena dokumenta.

Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara uz poresko oslobađanje (za međunarodne ugovore).

PPO-PDV, obrazac koji overava poreska uprava i firma.

Ukoliko kupac poseduje gore navedena dokumenta prodavac je u obavezi da kuca fiskalni račun na pun iznos, a naplati iznos bez pdv-a.

 

Uslovi kupovine i povraćaja PDV-a za strane državljane

 

- REF4 obrazac (zahtev stranog državljanina za refakciju)

- Kupac plaća robu u punom iznosu (sa pdv-om), ukupna vrednost mora biti veća od 150 EUR po srednjem kursu NBS, pri čemu prodavac izdaje:

  • fiskalni račun u punom iznosu
  • popunjen obrazac REF4 u tri primerka
  • faktura na ime i prezime kupca

 

OBAVEZE KUPCA

  • da kupljenu robu iznese iz zemlje pre isteka od tri meseca od datuma kupovine
  • da prilikom prelaska granice, odnosno izlaska iz naše zemlje na carini overi obrazac REF4 kao i fakturu za kupljenu robu.

 

POVRAĆAJ PDV-a izvršiti samo u slučaju ako su ispunjeni sledeći uslovi:

  • kupac dostavlja prodavcu originalni račun i REF 4 obrazac overen od strane carine
  • pravo na povraćaj pdv-a se ostvaruje isključivo ako overen REF 4 i faktura nisu stariji od 6 meseci od dana kupovine.