NAČINI PLAĆANJA

 

Poštovani kupci, u mogućnosti ste da poručenu robu platite na jedan od navedenih načina.

Plaćanje je moguće samo u dinarima.

 

 

Internet kupovina

 

1. Plaćanje pouzećem

Kod plaćanja pouzećem porudžbinu plaćate gotovinom kuriru prilikom isporuke. Nije moguće plaćanje platnim karticama kuriru.

 

2. Virmansko plaćanje (preko računa)

Svoju porudžbinu možete platiti direktnom uplatom na račun Nitoma, uz obavezno navođenje odgovarajućeg poziva na broj koji se generiše prilikom naručivanja (poziv na broj je broj predračuna odnosno ponude). Plaćanje možete izvršiti standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci, ili putem Interneta ako imate Internet pristup svom računu (e-banking). Račun za uplatu je 200-3089860101002-08 (Poštanska štedionica)

 

 

Za dodatne informacije o INTERNET KUPOVINI možete pozvati naš call centar 018 41 51 501 ili nas kontaktirati na e-mail: webprodaja@nitom.rs. Naši komercijalisti su Vam na raspolaganju svakog radnog dana od 8h do 16h.

 

 

Kupovina u maloprodajnim objektima

 

1. Gotovinski

Plaćanje novcem ili platnom karticom bez rata.

 

2. Debitnim ili kreditnim karticama

Prihvatamo sledeće platne kartice: DINA, MAESTRO, VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, KARTICE POŠTANSKE ŠTEDIONICE. Povoljnost plaćanja karticama Banca Intesa i Komercijalne banke iz programa Visa, MasterCard i American Express do 12 rata.Plaćanje POST CARD karticom Banke Poštanska štedionica odloženo do 30 dana i plaćanje do 6 rata bez kamate.

 

3. Čekovima građana

Nudimo Vam odloženo plaćanje čekovima do 12 rata bez kamate. Prva rata se plaća odmah, a ostale svakog narednog meseca. Na robu koja se plaća čekovima važe MP cene. Artikle iz kategorije „outlet“ moguće je kupiti čekovima na maksimalno 3 rate.

 

4. Uplatom preko računa

Plaćanje direktnom uplatom na račun Nitoma, uz obavezno navođenje odgovarajućeg poziva na broj (poziv na broj je broj predračuna odnosno ponude). Plaćanje možete izvršiti standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci.

 

5. Kupovina putem administrativne zabrane - sindikalna prodaja

Administrativnom zabranom moze se ostvariti kupovina u vrednosti od 10.000 do 150.000 rsd, na 12 mesečnih rata bez kamate.

Lica koja žele da kupe robu putem administrativne zabrane moraju imati ugovor o radu na neodređeno (izuzev zaposlenih koji su na probnom radu). Uslov za kupovinu putem administrativnih zabrana jeste ugovor poslodavca ili sindikalne organizacije sa PB NITOM doo.

Lica zainteresovana za kupovinu robe na kredit putem administrativne zabrane dužna su da nam prilikom kupovine robe dostave sledeću dokumentaciju:

 • Overen i popunjen obrazac administrativne zabrane i izjavu zaposlenog (5 primeraka)

 • Fotokopija lične karte (2 primerka)

 • Popunjena blanko menica i menično ovlašćenje (1 menica i 1 menično ovlašćenje).

 

6. Beskamatnim  i kamatnim kreditima

PB Nitom Vam nudi mogućnost kupovine preko beskamatnih kredita koje realizujemo u saradnji sa Eurobankom i Direktnom bankom kao i Senior kredita i kredita sa najmanjim uslovima za odobrenje preko OTP banke.

Kreditna odobrenja se rade na licu mesta u maloprodajnom objektu. Uslov je da ste zaposleni ili penzioner. Za kredit mogu aplicirati i zaposleni na određeno vreme, samo je bitno da je rok otplate do isteka kupčevog ugovora o radu.

Krediti Euro banke

Mastercard Standard i Mastercard Manchester United kreditna kartica:

Bez obaveze prebacivanja plate

Minimalan iznos transakcije / maksimalan iznos transakcije

3.000 dinara /200.000 dinara

Dozvoljeni broj rata za kupovine

 • Iznos od 3.000 do 6.000 dinara – moguća je podela na 3 ili 6 rata

 • Iznos preko 6.000 dinara - moguća je podela na 3, 6, 9 ili 12 rata

 • Iznos od 12.000 do 200.000 dinara - moguća je podela na 3, 6, 9, 12, 18 ili 24 rate

Starosna granica

U momentu podnošenja zahteva, podnosioci zahteva moraju imati najmanje 22 godine starosti, a najviše 70 godina.

Potrebna dokumentacija

Osnovna dokumentacija:

 • kopija lične karte, zahtev, nacrt ugovora, ponuda, profaktura

Za zaposlene:

 • Za iznos do 70.000 dinara potrebna je samo osnovna dokumentacija.

 • Za iznos veći od 70.000 dinara potrebni su: osnovna dokumentacija, potvrda o zaposlenju, administrativna zabrana (popunjena i overena u firmi u kojoj kupac radi), i menica i menično ovlašćenje.

Za penzionere:

 • Za iznos do 70.000 dinara potrebna je samo osnovna dokumentacija.

 • Za iznos veći od 70.000 dinara potrebni su:
      osnovna dokumentacija
      ovlašćenje po tekućem računu (ako prima penziju preko Eurobanke)
      Dva primerka 
  AZ1 obrasca overeni u filijali Eurobanke, 
      Četiri primerka 
  AZ2 obrasca overena od strane PIO fonda (ako ne primaju penziju preko Eurobanke),
    penzioni čekovi za poslednja 3 meseca ili PIO uverenje o iznosu poslednje 3 penzije
    menica i menično ovlašćenje.

Samostalni preduzetnici:

 • Za iznos do 70.000 dinara potrebna je samo osnovna dokumentacija.

 • Za iznos veći od 70.000 dinara potrebni su:
      uverenje nadležne Poreske uprave da nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dohodak i ostalih javnih prihoda, kao i:
  1. paušalno oporezovani preduzetnici:
    Konačno rešenje o porezu na dohodak za prethodnu godinu ili akontaciono za tekuću. Prihvatljivo je da Poreska uprava na potvrdi o izmirenim poreskim obavezama upiše i podatak o osnovici za tekuću godinu.
  2. samooporezivanje:
    - Poreska prijava za preduzetnike koji porez utvrđuju samooporezivanjem (obrazac PPDG 1S)
  3. ukoliko se preduzetnik opredelio za isplatu lične zarade:
    - potrebne su tri poslednje prijave (izvod PPP PD 1)   - izvod sa računa na koji se isplaćuje zarada (na kome se vide uplate poslednje tri zarade)   - potvrda o zaposlenju i visini primanja (obrazac Banke)   - menica i menično ovlašćenje.

Mesečna naknada za osnovnu karticu

 • Za kartice kod kojih je period otplate 3, 6, 9 i 12 meseci, mesečna naknada je 200 RSD.

 • Za kartice kod kojih je period otplate 18 i 24 meseca, mesečna naknada je 250 RSD.


Krediti Direktne banke

Bez obaveze otvaranja tekućeg računa i prijema zarade

Vrsta kredita

Kredit na SuperCard kreditnoj kartici
Potrošački kredit na prodajnom mestu partnera

Iznos kredita

Od 8.000 do 100.000 dinara za SuperCard kreditne kartice
Od 8.000 do 850.000 za potrošačke kredite na 12 i 24 meseca
Od 30.000 do 850.000 za potrošačke kredite na 36 meseci

Period otplate

6 meseci za SuperCard kredite
12,24 i 36 meseci za potrošačke kredite

Kamatna stopa

Bez kamate

Učešće

Bez obaveznog učešća

Potrebna dokumentacija

Za zaposlene:
Za kredite na 12 i 24 meseca za iznos do 50.000 dinara potrebna je samo lična karta.
Za iznos veći od 50.000 dinara potrebni su: lična karta, potvrda o zaposlenju i visini primanja (za kredite na 12 i 24 meseca)

Za penzionere:
Za kredite na 12 i 24 meseca za iznos do 50.000 dinara potrebna je samo lična karta.
Za iznos veći od 50.000 dinara potrebni su: Lična karta,3 poslednja, uzastopna, različita penziona čeka (za kredite na 12 i 24 meseca)

Troškovi održavanja kredita

Trošak obrade kredita 5%, raspoređen na period otplate kredita – za kredite sa rokom otplate na 12 meseci.
Trošak obrade kredita 8%, raspoređen na period otplate kredita – za kredite sa rokom otplate na 24 meseca

Zaposlenje

Lice mora biti zaposleno za stalno ili penzioner

Visina zarade

Minimalna mesečna primanja moraju biti 20.000 dinara (pod uslovom da je podnosilac zahteva bez opterećenja)

 

Sve dodatne informacije možete dobiti u našim prodavnicama...

 

×