USLOVI KORIŠĆENJA

 

Pažnja. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi). Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti naš portal.

 

Dobrodošli u NITOM Web prodavnicu.

 

Ovi uslovi kupovine propisuju pravila kupovine na Nitom Web shop-u koja se odnose na:

- PODATKE O TRGOVCU – PRODAVCU,

- OSNOVNO OBELEŽJE ROBE,

- PODATKE O CENI,

- NAČIN PLAĆANJA, NAČIN I ROK ISPORUKE I NAČIN VRAĆANJA ROBE I SREDSTAVA,

- PRELAZAK RIZIKA,

- SAOBRAZNOST I ODGOVORNOST ZA SAOBRAZNOST,

- REKLAMACIJA I NAČIN REŠAVANJA REKLAMACIJE,

- VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

- USLOVE, VREMENSKI ROK I POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ODUSTANAK OD UGOVORA,

- POLITIKA PRIVATNOSTI,

- ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI,

- ZAŠTITU POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI,

- MIRNO REŠAVANJE SPOROVA.

- AUTORSKA PRAVA.

- OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

- POSTAVLJANJE VAŠIH SADRŽAJA

- KORISNIČKI NALOG

- EKSTERNI LINKOVI

- UGOVOR O PRODAJI

 

PB Nitom d.o.o. može u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja promeniti ove Uslove. Navedenim odredbama ste zakonski vezani, osim ukoliko one nisu nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

 

Podaci o trgovcu - prodavcu 

Poslovno ime: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT PB NITOM DОО, NIŠ

Skraćeno poslovno ime: PB NITOM DОО NIŠ

Adresa: Niš, Gruje A.Kostadinovića 15A

Matični broj: 17012215

Poreski broj: 100334173

Web adresa: www.nitom.rs

Kontakt telefon: 018/41 51 501 i 064/5955129

Kontakt e-mail: webprodaja@nitom.rs

 

Osnovno obeležje robe i podaci o ceni

Osnovna obeležja robe i prodajna cena će biti istaknuti pored slike svakog artikla. PB Nitom nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Međutim, PB Nitom ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Potrošač može izjaviti reklamaciju ukoliko proizvod koji je kupio odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu. 

Sve cene navedene na sajtu su finalne cene na dan porudžbine i u njih je uključen PDV. Sve cene su date u dinarima.

 

Način plaćanja, način i rok isporuke i način vraćanja robe i sredstava

Internet kupovina

1. Plaćanje pouzećem

Kod plaćanja pouzećem porudžbinu plaćate gotovinom kuriru prilikom isporuke. Nije moguće plaćanje platnim karticama kuriru.

 

2. Virmansko plaćanje (preko računa)

Svoju porudžbinu možete platiti direktnom uplatom na račun Nitoma, uz obavezno navođenje odgovarajućeg poziva na broj koji se generiše prilikom naručivanja (poziv na broj je broj predračuna odnosno ponude). Plaćanje možete izvršiti standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci, ili putem Interneta ako imate Internet pristup svom računu (e-banking). Računi za uplatu su:

 

160-62724-84 (Banca Intesa)

200-3089860101002-08 (Poštanska štedionica)

265-4010310002097-63 (Raiffeisen banka)

 

3. Plaćanje platnim karticama prilikom online kupovine

Svoju online porudžbinu možete platiti koristeći DINA CARD, VISA, MASTER CARD i MAESTRO i AMEX platnu karticu

Kupac prilikom online plaćanja karticama preko našeg sajta u obavezi je da ispuni sledeće uslove:

Isporuka robe je moguća samo na teritoriji Srbije i isključivo na adresu koja je navedena u porudžbenici.

Samo vlasnik platne kartice može izvršiti plaćanje

 

Način i Rok isporuke

Robu poručenu u našoj Nitom Web prodavnici dostavljamo Vam preko kurirske službe na teritoriji cele Srbije. Ukoliko ste se opredelili za plaćanje pouzećem, robu ćete platiti gotovinskim novcem kuriru po preuzimanju paketa. 

Ugovorom o saradnji sa kurirskom službom maksimalno ćemo se truditi da uvek na vreme i bez ikakvih oštećenja dobijete svoj paket. Ipak, pametno je da prilikom preuzimanja proverite makar spoljašnjost pakovanja zbog eventualnih oštećenja.

Svoju pošiljku možete pratiti po bar kodu koji ste dobili na e-mail preko PORTALA kurirske službe.

Roba se isporučuje do ulaza u kuću ili zgradu primaoca i kuriri nemaju obavezu da paket unesu u objekat. Roba se ne isporučuje vikendom.

Poručeni proizvod/proizvodi biće Vam isporučeni u roku od maksimalno 7 radnih dana od datuma potvrde porudžbine od strane PB Nitom-a. Sem ukoliko nije drugačije napomenuto. 

Cena uređaja Masa u kg. Cena sa PDV-om
bilo koja 0,5 – 4 kg 390
bilo koja 4 – 8 kg 490
bilo koja 8 – 12 kg 590
bilo koja 12 - 20 kg 690
bilo koja 20 - 30 kg 790

Svaki naredni kg preko 30 kg se naplaćuje 30 dinara sa PDV-om po kilogramu.
Isporuka klima uređaja košta 1.000,00 dinara sa PDV-om.
Isporuka šporeta, veš mašine, frižidera iznosi 1.300,00 dinara sa PDV-om.
Isporuka Vangabaritnih uređaja :
-Peći i kamini na čvrsto gorivo 1.700,00 dinara
-Šporeti na čvrsto gorivo 2.000,00 dinara
Frižideri side by side 2.000,00 dinara
* Tabela je informativnog karaktera

Način vraćanja robe i sredstava

Poštovani kupci, prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 88/2021), kupovina preko našeg prodajnog Internet sajta smatra se prodajom na daljinu.

U slučaju prodaja na daljinu, Zakon ustanovljava pravo kupca da odustane od ugovora (kupovine) u roku od 14 dana od dana kada je primio proizvod (Član 27. Zakona). Prilikom odustanka kupac ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje od kupovine.

Odustanak od kupovine može se desiti zato što kupljeni proizvod ne odgovara karakteristikama i opisu na sajtu, ako je neispravan, ako nije ispunio očekivanja kupca u pogledu funkcionalnosti ili iz bilo kog drugog razloga bitnog za kupca, a sam kupac ne mora da obrazloži razlog vraćanja.

Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera koji su otpečaćeni nakon isporuke (Član 36. Zakona).

Ukoliko želite da robu poručenu putem našeg portala vratite iz bilo kog razloga u zakonski dozvoljenom roku od 14 dana potrebno je da:

-najavite povrat robe

-popunite obrazac o jednostranom raskidu ugovora koji ste dobili od nas

-pošaljete robu o svom trošku u fabričkom stanju i neoštećenoj ambalaži sa upakovanim računom i garantnim listom (ukoliko ste dobili garantni list).

 

PB Nitom d.o.o. je dužan da u skladu sa zakonskim obavezama izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, nakon što je dobio vraćenu robu i zaključio da je roba vraćena u fabričkom stanju i sa neoštećenom ambalažom, računom i svom pratećom dokumentacijom.

Izuzetak od prava na odustanak od ugovora postoji u slučajevima:

-Isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;

-Isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;

-Fizičko oštećenje robe ili ambalaže za koje je odgovoran kupac.

 

Formular za jednostrani raskid ugovora je dostupan na našoj web stranici.

U slučaju raskida ugovora, prodavac je dužan da odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana raskida ugovora, vrati potrošaču sav plaćeni iznos po osnovu ugovora.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, trgovac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

Prelazak rizika

Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe do trenutka predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, snosi prodavac.

Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe posle trenutka predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, snosi potrošač.

Ako je potrošač raskinuo ugovor ili tražio zamenu robe zbog toga što roba koja mu je predata nije saobrazna ugovoru, rizik iz st. 1. i 2. ovog člana ne prelazi na potrošača.

Ako predaja robe nije izvršena zbog toga što potrošač ili treće lice koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, bez osnovanog razloga odbija da primi robu ili svojim ponašanjem sprečava isporuku, rizik iz st. 1. i 2. ovog člana prelazi na potrošača istekom roka za isporuku ili u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, ako rok isporuke nije ugovoren.

 

Saobraznost i odgovornost za saobraznost

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora.

Prodavac – trgovac je odgovoran za nesaobraznost isporučene robe u slučajevima propisanim članom 51. Zakona o zaštiti potrošača

 

Reklamacija i način rešavanja reklamacije

Ukoliko imate problem sa uređajem koji ste kupili na našem web sajtu, reklamaciju možete uraditi popunjavanjem forme i slanjem na e-mail webprodaja@nitom.rs 

(Obrazac za prijavu reklamacije možete popuniti i na računaru. Obavezno prilikom slanja uređaja popunjen i potpisan reklamacioni list upakujte uz uređaj). Nakon što nam najavite reklamaciju proizvoda putem emaila, kontaktiraće Vas naš komercijalista i dogovoriti dalje korake. Praksa je da reklamirani uređaj pošaljete nama (o svom trošku) ali dobro upakovan jer ne odgovaramo za oštećenja nastala u transportu ka nama. Nakon što nam pošaljete proizvod koji reklamirate, dalji postupak nastavlja se u skladu sa članom 55. Zakona o zaštiti potrošača.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

1) Ovo ne važi za robu kupljenu u našim maloprodajnim objektima. Za reklamiranje uređaja kupljenih u našim maloprodajnim objektima, kontaktirajte radnju u kojoj ste uređaj kupili.

Član 55

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz člana 51. i člana 80. ovog zakona, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz člana 53. ovog zakona u roku u kome je predviđena odgovornost prodavca po osnovu nesaobraznosti, a posle isteka tog roka reklamacija se izjavljuje izdavaocu garancije.

Trgovac je dužan da primi izjavljenu reklamaciju.

Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena ili na drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem ili na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača. Prilikom obrade podataka o ličnosti potrošača, prodavac postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Prodavac je dužan da potrošaču bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito ime i prezime podnosioca i datum prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca iz stava 9. ovog člana i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca iz stava 9. ovog člana.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u propisanom roku, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije, ni razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Ukoliko prodavac usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom potrošača prilikom njenog izjavljivanja, nije dužan da postupi na način predviđen stavom 7. i stavom 9. ovog člana.

 

Obaveza potrošača prilikom izjavljivanja reklamacije je da:

  • priloži kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini,

  • detaljno opiše primećenu neispravnost i uslove u kojima je uređaj radio,

  • kompletan uređaj dobro upakuje radi bezbednijeg transporta, najpoželjnije u originalnoj ambalaži.

*** Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da originalnu ambalažu sačuvate jer je ona projektovana da osigura bezbedan transport uređaja. Originalna ambalaža može biti i jedan od uslova za ostvarivanje prava na produženu garanciju (više od 2 godine) kod nekih uređaja, tako da treba i na to obratiti pažnju.

*** Uvek maksimalno detaljno opišite uočenu neispravnost (kada se pojavila, koliko se često manifestuje, u kojim situacijama se manifestuje, koliko manifestacije traju, itd). Ukoliko serviseri nemaju detaljan opis, može se desiti da ne uoče kvar i vrate Vam uređaj kao ispravan.

Robu pristiglu sa servisa, a za koju je reklamacija prihvaćena, naša firma vraća kupcu, bez troškova za kupca. Potrošač je dužan da popravljenu robu preuzme ili omogući njeno dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje - isporuku. Nakon isteka tog perioda PB Nitom d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za datu robu i roba može biti predata na recikliranje.

Ako se reklamacija ne prihvati (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), kupac može da izabere da mu se uređaj dostavi o njegovom trošku ili da uređaj bude recikliran.

Prodavac nije odgovoran i nije u obavezi da prihvati reklamaciju ukoliko:

  1. Nije dostavljen dokaz o kupovini

  2. Uređaj je fizički oštećen

  3. Uređaj nije korišćen prema proizvođačkoj specifikaciji

  4. Uređaj je oštećen nestručnim rukovanjem

U ovim slučajevima možemo da na Vaš zahtev uređaj pošaljemo u ovlašćeni servis o Vašem trošku ali će servis naplatiti dijagnostiku uređaja i popravku, ukoliko pristanete na to. Troškove dijagnostike i eventualne popravke, kao i transporta uređaja, u ovom slučaju snosi kupac.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke.

 

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.

Kao trgovac smo dužni da Vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova se obavlja na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi ADR (mtt.gov.rs)

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu.

Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

 

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

- u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;

- za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;

- na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;

- na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;

- u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

 

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.).

Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

 

Uslovi, Vremesnki rok i Postupak za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

Član 27

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i bez dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 33. i 34. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na propisanom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: izjava o odustanku).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Protekom rokova iz člana 28. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministar).

Napomena: Radi ostvarivanja prava iz ovog člana, potrošač popunjava obrazac za odustanak od ugovora, koji se zajedno sa drugim dokumentima nalaze i na našem sajtu i dostupni su za preuzimanje.

Računanje rokova za odustanak potrošača od ugovora

Član 28

Kod ugovora o pružanju usluga, rok od 14 dana za odustanak od ugovora računa se od dana zaključenja ugovora između potrošača i trgovca.

Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana za odustanak od ugovora računa se od dana kada roba dospe u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana za odustanak od ugovora počinje da teče od dana kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana za odustanak od ugovora počinje da teče od dana kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Kada je zaključen ugovor na neodređeno vreme sa periodičnim isporukama robe, rok od 14 dana za odustanak od ugovora počinje da teče od dana kada prva pošiljka robe dospe u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Ako trgovac ne preda potrošaču obaveštenje iz člana 26. stav 1. tačka 4) ovog zakona, na način iz člana 29. stav 1. ovog zakona i člana 30. stav 2. ovog zakona, potrošač može odustati od ugovora u roku od 12 meseci od dana isteka roka za odustanak od ugovora.

Ako trgovac nije predao potrošaču obaveštenje iz člana 26. stav 1. tačka 4) ovog zakona, na način iz člana 29. stav 1. ovog zakona i člana 30. stav 2. ovog zakona, pa to učini u roku od 12 meseci od dana zaključenja ugovora, rok od 14 dana za odustanak od ugovora počinje da teče od dana kada potrošač dobije obrazac za odustanak.

Rok iz st. 1-7. ovog člana ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

Formalni uslovi za zaključenje ugovora izvan poslovnih prostorija

Član 29

Trgovac je dužan da u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe preda potrošaču u pisanoj formi:

1) propisani obrazac za odustanak;

2) čitko i razumljivo obaveštenje iz člana 26. st. 1. i 2. ovog zakona na srpskom jeziku;

3) primerak potpisanog ugovora.

Trgovac je dužan da pribavi prethodnu saglasnost potrošača ako se isporuka digitalnog sadržaja ne vrši na trajnom nosaču zapisa, kao i potvrdu potrošača da zna da takvom isporukom gubi pravo na odustanak od ugovora.

Trgovac može ispuniti obavezu iz stava 1. ovog člana na trajnom nosaču zapisa, ukoliko je potrošač sa tim saglasan.

Kada potrošač zahteva da pružanje usluga ili snabdevanje vodom, gasom ili električnom energijom kada oni nisu ponuđeni za prodaju u ograničenoj ili unapred određenoj količini, ili isporuka toplotne energije započne u toku roka za odustanak od ugovora iz člana 28. ovog zakona, trgovac će zahtevati da potrošač podnese takav izričit zahtev na trajnom nosaču zapisa.

Formalni uslovi za zaključenje ugovora na daljinu

Član 30

Ako trgovac telefonom pozove potrošača u nameri da zaključi ugovor na daljinu, dužan je da, odmah nakon početka razgovora, predoči svoj identitet, kao i da je poziv učinjen u komercijalne svrhe.

Trgovac je dužan da u razumnom roku po zaključenju ugovora, a najkasnije u vreme isporuke robe ili početka pružanja usluge, na trajnom nosaču zapisa, preda potrošaču:

1) obrazac za odustanak;

2) čitko i razumljivo obaveštenje iz člana 26. st. 1. i 2. ovog zakona, na srpskom jeziku;

3) ugovor ili ispravu o ugovoru.

Trgovac je dužan da pribavi prethodnu izričitu saglasnost potrošača ako se isporuka digitalnog sadržaja ne vrši na trajnom nosaču zapisa i potvrdu potrošača da zna da takvom isporukom gubi pravo na odustanak od ugovora.

Ako ugovor na daljinu, koji treba da se zaključi elektronskim putem, predviđa obavezu potrošača za plaćanje, trgovac saopštava potrošaču na jasan i čitak način obaveštenja iz člana 12. stav 1. tačka 1) i stav 2. tačka 1) ovog zakona i člana 26. stav 1. tačka 1) i stav 2. tačka 3) ovog zakona i neposredno pre nego što potrošač dostavi svoju porudžbenicu.

Ako se slanjem porudžbenice istovremeno prihvata i obaveza plaćanja, o tome mora da postoji jasno obaveštenje na porudžbenici ili na tasteru ili nekoj drugoj sličnoj funkciji, ako se slanje porudžbenice vrši njihovim aktiviranjem.

Ukoliko trgovac ne postupi u skladu sa obavezom iz stava 5. ovog člana, ugovor ili porudžbenica ne obavezuju potrošača.

Na prodajnim internet stranicama, najkasnije na početku postupka naručivanja, moraju da budu jasno i čitko navedeni podaci o postojanju ograničenja u pogledu isporuke i koja sredstva plaćanja se prihvataju.

Kada potrošač zahteva da pružanje usluga ili snabdevanje vodom, gasom ili električnom energijom kada oni nisu ponuđeni za prodaju u ograničenoj ili unapred određenoj količini, ili isporuku toplotne energije, započne u toku rokova iz člana 28. ovog zakona, trgovac će zahtevati da potrošač podnese izričit zahtev za zaključenje ugovora.

Isporuka

Član 31

Trgovac je dužan da u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija izvrši isporuku robe ili pruži uslugu, osim ako nije nešto drugo ugovoreno.

Trgovac je dužan da bez odlaganja obavesti potrošača da isporuka ugovorene robe ili pružanje ugovorene usluge nije moguće.

Na obaveze trgovca i prava potrošača u vezi sa isporukom u skladu sa ugovorom o prodaji robe ili pružanju usluge, koji je zaključen na daljinu ili izvan poslovnih prostorija shodno se primenjuju odredbe ovog zakona kojima se obezbeđuje zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji.

Pravne posledice odustanka od ugovora

Član 32

Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora u skladu sa članom 27. ovog zakona, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl. 33. i 34. ovog zakona.

Obaveze trgovca u slučaju odustanka od ugovora

Član 33

Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Trgovac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.

Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu.

Trgovac o sopstvenom trošku preuzima robu koja je bila isporučena potrošaču u njegovom domu u momentu zaključenja ugovora izvan poslovnih prostorija ako roba po svojoj prirodi ne može da se vrati na uobičajen način preko poštanskog operatora.

Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora

Član 34

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana iz stava 1. ovog člana.

Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Potrošač neće biti odgovoran za umanjenu vrednost robe u slučaju kada mu trgovac nije dostavio obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora u skladu sa članom 26. stav 1. tačka 4) ovog zakona.

Kada potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je dostavio zahtev u skladu sa članom 29. stav 4. ili članom 30. stav 8. ovog zakona, dužan je da plati trgovcu iznos koji je srazmeran sa izvršenim uslugama do momenta kada je potrošač obavestio trgovca o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora.

Srazmerni iznos koji potrošač treba da plati trgovcu obračunava se na osnovu prodajne cene dogovorene ugovorom, koja ne može biti viša od tržišne vrednosti onoga što je bilo isporučeno.

Potrošač ne snosi troškove za:

1) pruženu uslugu ili snabdevanje vodom, gasom ili električnom energijom kada oni nisu ponuđeni na prodaju u ograničenoj ili unapred određenoj količini, ili potpuno ili delimično snabdevanje toplotnom energijom tokom roka za odustanak od ugovora kada:

(1) trgovac nije dostavio obaveštenje u skladu sa članom 26. stav 1. tač. 4) i 5) ovog zakona; ili

(2) potrošač nije izričito zahtevao da se sa izvršenjem počne u toku roka za odustanak od ugovora u skladu sa članom 29. stav 4. ili članom 30. stav 8. ovog zakona;

2) isporuku digitalnog sadržaja, u potpunosti ili delimično, koji nije dostavljen na trajnom nosaču zapisa kada:

(1) potrošač nije dao prethodnu izričitu saglasnost za početak izvršenja pre isteka roka od 14 dana za odustanak od ugovora;

(2) potrošač nije potvrdio da zna da dajući saglasnost gubi pravo na odustanak od ugovora; ili

(3) trgovac nije dostavio potvrdu u skladu sa članom 29. stav 2. ili članom 30. stav 3. ovog zakona.

Osim u slučajevima predviđenim ovim članom, potrošač ne snosi posledice zbog ostvarivanja prava na odustanak od ugovora.

 

Politika privatnosti. 

PB Nitom doo se obavezuje na privatnost Vaših ličnih podataka koji će biti korišćeni isključivo u svrhe kupovine na našem web sajtu. Molimo, da svoje lične podatke ne ostavljate u sekciji komentara jer tu ne možemo garantovati njihovu sigurnost. Naši zaposleni nikada od Vas neće tražiti da vaše lične podatke ostavljate u sekciji komentara i recenzija. Takođe, korišćenjem ovog sajta slažete se da ćete poštovati tuđe lične podatke i da ni na koji način nećete ugroziti tuđu privatnost.

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine. U naše ime obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni PB Nitom d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.

U svakom trenutku možete zahtevati i trajno brisanje svog naloga na našem sajtu što će povući potpuno brisanje svih Vaših ličnih podataka i istorije kupovina iz naše baze.

 

Zaštita podataka ličnosti

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika sajtova naših proizvoda je od najvećeg značaja za našu kompaniju. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa Vasa prodavnica doo usklađene su sa zakonima Evropske unije (Direktiva EU 95/46/EC, 2002/58/EC and Treaty Conventions(Ugovorne konvencije) ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189), kao i zakonima koji važe u svakoj od država istočne i centralne Evrope. Ova politika privatnosti reguliše postupanje sa informacijama koje od Vas prikupljamo kada posetite ovaj web sajt.

Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrebiti Vaše privatne informacije. 
Nećemo predati Vaše podatke za kontakt trećim licima, sem ukoliko se to od nas bude zahtevalo zakonom. 
Nećemo vam nikada slati e-mailove za koje se niste samovoljno prijavili, sem u slučaju veoma važnih obaveštenja o promenama. 
Pobrinućemo se da se uvek možete brzo i jednostavno odjaviti u slučaju da više ne želite da primate e-mailove sa našeg sajta.

 

 

Zaštita poverljivh podataka o transkaciji

„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“

 

Mirno rešavanje sporova

Trgovac – prodavac će dostavljati kupljenu robu preko sledećih kurirskih službi:

- AKS kurirska služba.

Potrošač je obavezan da snosi direktne troškove vraćanja robe na adresu sedišta trgovca – prodavca. 

Ukoliko potrošač smatra da je neko njegovo pravo povređeno može da se obrati PB Nitom d.o.o. Niš i da omogući rok od 7 radnih dana za odgovor. 

Potrošač može da predmetni zahtev prosledi pisanim putem neposredno na adresu prodavca - PB Nitom d.o.o. Niš, Vazduhoplovaca bb 18000 Niš, sa napomenom "Zaštita prava" ili elektronskim putem slanjem elektronske pošte na adresu: webprodaja@nitom.rs

 

Autorska prava.

Sadržaji objavljeni na internet sajtu Nitom.rs, vlasništvo su PB Nitom d.o.o. i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima.

 

Ograničenje odgovornosti.

Iako se maksimalno trudimo da sve informacije na našem sajtu budu tačne, ipak to ne možemo garantovati zbog tehničkih, logističkih i drugih ograničenja u distributivnom sistemu. Ni u kom slučaju nismo odgovorni po bilo kom osnovu za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili kaznenu štetu prilikom korišćenja ovog sajta ili eksternih linkova, uključujući, bez ograničenja, izgubljenu dobit ili prihode, troškove zamene, prekida poslovanja, gubitak podataka ili štete nastale upotrebom ili oslanjanjem na informacije sa sajta.

Slažete se da nećete umnožavati, distribuirati, prodavati, trgovati, preprodavati ili koristiti u komercijalne svrhe sadržaj sajta.

Slažete se da necete ometati ili narušavati usluge sajta, sigurnosne sisteme na sajtu ili menjati njegove sadržaja.

 

Postavljanje Vaših sadržaja.

Slažete se da nećete postavljati ili kopirati kometare i druge oblike poruka koje sadrže nezakonite, preteće, uvredljive, klevetničke, opscene, pornografske i druge materijale koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom, kao ni lažne podatke i privatne podatke drugih lica.

Nitom zadržava pravo da ne objavi komentare koji su u suprotnosti sa Uslovima.

Nitom u sekciji komentara i recenzija ne želi od vas poverljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju (komentari i recenzije) neće se smatrati poverljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. Nitom.rs nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Lažno predstavljanje, objavljivanje i korišćenje tuđih podataka kao svojih ličnih kao i objavljivanje tuđih ličnih podataka bez njihovog pristanka je najstrože zabranjeno, i biće prijavljeno nadležnim državnim organima jer podleže zakonskoj odgovornosti. 

 

Korisnički nalog

Kreiranjem naloga na našem sajtu slažete se da ste isključivo lično odgovorni za njegovo korišćenje i održavanje poverljivosti i sigurnosti vaše lozinke, tačnost podataka, kao i za sve aktivnosti koje se dešavaju pod vašim nalogom i lozinkom. PB Nitom d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati od neovlašćenog korišćenja vašeg korisničkog naloga. Ako sumnjate da je bezbednost vašeg korisničkog naloga povređena, molimo Vas da nas obavestite što pre.

 

Eksterni linkovi (ka proizvođačima, recenzijama i video klipovima) postavljeni su da bi Vam olakšali izbor prilikom kupovine ali njihovim korišćenjem napuštate naš sajt i više ne podležete našim Uslovima korišćenja. Takođe, nismo proverili sve eksterne linkove, ne kontrolišemo ih i nismo odgovorni za njihov sadržaj. Njih posećujete na svoju odgovornost.

 

Ugovor o prodaji

Poručivanjem proizvoda na sajtu nitom.rs, PB Nitom d.o.o. se ni u kom slučaju ne obavezuje da će prihvatiti kreiranu porudžbinu. U svakom trenutku bez predhodne najave porudžbina može biti otkazana. Naravno, dobra poslovna praksa podrazumeva da ćemo Vas, u slučaju da ste poručili artikal za koji se ustanovi da je nedostupan, da su neke informacije na sajtu bile pogrešne ili iz nekih drugih razloga, obavestiti o tome i zajedno naći najbolje moguće rešenje.

Svaka kupovina putem našeg portala ili Call centra podleže Zakonu o elektronskoj trgovini i Zakonu o zaštiti potrošača Republike Srbije.

Sve informacije vezane uz transakcije kupac - PB Nitom d.o.o., smatraju se poslovnom tajnom, i prema njima se treba ophoditi skladno zakonskim propisima Republike Srbije.