REKLAMACIJE

 

Ukoliko imate problem sa uređajem koji ste kupili na našem web sajtu, reklamaciju možete uraditi popunjavanjem forme ovde i slanjem na e-mail  webprodaja@nitom.rs (Obrazac za prijavu reklamacije možete popuniti i na računaru. Obavezno prilikom slanja uređaja popunjen i potpisan reklamacioni list upakujte uz uređaj). Nakon što nam najavite reklamaciju proizvoda putem emaila, kontaktiraće Vas naš komercijalista i dogovoriti dalje korake. Praksa je da reklamirani uređaj pošaljete nama (o svom trošku) ali dobro upakovan jer ne odgovaramo za oštećenja nastala u transportu ka nama. Nakon što nam pošaljete proizvod koji reklamirate, dalji postupak nastavlja se u skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti potrošača.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

1) Ovo ne važi za robu kupljenu u našim maloprodajnim objektima. Za reklamiranje uređaja kupljenih u našim maloprodajnim objektima, kontaktirajte radnju u kojoj ste uređaj kupili.

2) Ovo ne važi za servis Končar i Surel uređaja. Za pitanja u vezi sa Vašim Končar ili Surel uređajem, možete kontaktirati distributivni servis centar na 018 4202 888 ili mailom na servis@nitom.rs

Obaveza potrošača prilikom izjavljivanja reklamacije je da:

  1. priloži kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini,
  2. detaljno opiše primećenu neispravnost i uslove u kojima je uređaj radio,
  3. popuni obrazac reklamacije i izjasni se o željenom toku rešavanja reklamacije,
  4. kompletan uređaj dobro upakuje radi bezbednijeg transporta, najpoželjnije u originalnoj ambalaži.

*** Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije ili razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da originalnu ambalažu sačuvate jer je ona projektovana da osigura bezbedan transport uređaja. Kod nekih proizvođača, originalna ambalaža može biti i jedan od uslova za ostvarivanje prava na produženu garanciju (više od 2 godine) kod nekih uređaja, tako da treba i na to obratiti pažnju.

*** Uvek maksimalno detaljno opišite uočenu neispravnost (kada se pojavila, koliko se često manifestuje, u kojim situacijama se manifestuje, koliko manifestacije traju, itd). Ukoliko serviseri nemaju detaljan opis, može se desiti da ne uoče kvar i vrate Vam uređaj kao ispravan.

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite uređaj i dokaz o kupovini, dobićete pisanu ili elektronsku potvrdu kojom će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija a vi ćete pisanim, telefonskim ili elektronskim putem dobiti potvrdu o tome.

U roku od 8 dana od dana reklamiranja uređaja u našoj maloprodaji i servisu ili dana kada je reklamacija izjavljena putem call centra, dobićete odgovor na Vaš zahtev nakon čega će, ukoliko je prihvaćena, reklamacija biti rešena u primerenom roku.

Za tehničku robu, Zakon propisuje najduži rok za rešavanje reklamacije od 30 dana, za ostalu robu do 15 dana. Mi ćemo se potruditi da sa naše strane maksimalno skratimo period čekanja ali ne možemo uticati na rad ovlašćenih servisa i vreme koje je njima potrebno da uređaj poprave ili proglase nepopravljivim.

Robu pristiglu sa servisa, a za koju je reklamacija prihvaćena, naša firma vraća kupcu, bez troškova za kupca. Potrošač je dužan da popravljenu robu preuzme ili omogući njeno dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje - isporuku. Nakon isteka tog perioda PB Nitom d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za datu robu i roba može biti predata na recikliranje.

Ako se reklamacija ne prihvati (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), kupac može da izabere da mu se uređaj dostavi o njegovom trošku ili da uređaj bude recikliran.

Prodavac nije odgovoran i nije u obavezi da prihvati reklamaciju ukoliko:

  • Nije dostavljen dokaz o kupovini
  • Uređaj je fizički oštećen
  • Uređaj nije korišćen prema proizvođačkoj specifikaciji
  • Uređaj je oštećen nestručnim rukovanjem

U ovim slučajevima možemo da na Vaš zahtev uređaj pošaljemo u ovlašćeni servis o Vašem trošku ali će servis naplatiti dijagnostiku uređaja i popravku, ukoliko pristanete na to. Troškove dijagnostike i eventualne popravke, kao i transporta uređaja, u ovom slučaju snosi kupac.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke.

PB Nitom d.o.o. će Vam rado pomoći oko informacija o servisima i posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

 

Vrste reklamacija

 

1) DOA (eng. Dead on Arrival) – nesaobraznost uređaja je utvrđena u samom startu, prilikom njegove instalacije ili prvog puštanja u rad (bilo da je oštećen, neispravan, nedostaju mu neki delovi, ne obavlja funkcije u skladu sa naznačenim specifikacijama). Ovakva reklamacija se prijavljuje na licu mesta, ispred kurira koji Vam je uručio paket. Ukoliko kurir ne sačeka da proverite paket a neispravnost utvrdite prilikom prvog puštanja u rad, potrebno je da reklamaciju prijavite odmah, odnosno najkasnije 24h nakon prijema paketa kako bi bila tretirana kao DOA i bila rešena po ubrzanoj proceduri.

2) Funkcionalne neispravnosti uređaja u toku trajanja saobraznosti – Uređaj je je ispoljio neispravnost u toku trajanja zakonske saobraznosti. Nakon toga mi šaljemo kurira da preuzme neispravan uređaj od Vas. Takođe, neispravan uređaj možete i poslati direktno ovlašćenom servisu i tako skratiti vreme rešavanja reklamacije.

3) Funkcionalne neispravnosti uređaja u toku trajanja produžene garancije – Uređaj je ispoljio neispravnost u toku trajanja dodatne garancije (posle druge godine korišćenja). Reklamacija se sprovodi po uslovima koje je proizvođač naveo u Uslovima dodatne garancije.

*** Ako se reklamacija ulaže za veće uređaje, npr. belu tehniku, ovlašćeni servis izlazi na teren radi utvrđivanja nesaobraznosti i popravke po uslovima koje propisuje dodatna garancija. 

4) Reklamacija na oštećenu pošiljku - Ukoliko Vam uređaj koji ste poručili stigne oštećen prilikom isporuke, potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu koja je uređaj dostavila kako bi napravili zapisnik, a zatim nas obavestiti o tome. Ukoliko prilikom preuzimanja paketa primetite da je paket (kutija uređaja) oštećen, možete odbiti paket ukoliko Vam prethodno kurir ne dozvoli da proverite sadržaj paketa. Ukoliko odbijete paket zbog sumnje u oštećenje, potrebno je da nas pozovete kako bi Vam odmah poslali drugi paket o našem trošku.