SAOBRAZNOST I GARANCIJA

 

Saobraznost

 

Poštovani kupci,

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) PB Nitom d.o.o. odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine. Takva roba izdaje se uz račun, bez dodatnih garantnih listova. U tom periodu, dužni smo da u slučaju nesaobraznosti o svom trošku obezbedimo servisiranje robe.

Period saobraznosti artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manja od 24 meseca. U takve artikle spadaju baterije za uređaje (telefona, tableta i laptopova), toneri, ketridži, glave štampača i slična potrošna roba. Period saobraznosti za takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko proizvođač nije drugačije propisao.

Zakonska odgovornost PB Nitom d.o.o. ne postoji ako isporučena roba:

  • odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
  • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
  • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
  • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane prodavca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

 

Garancija

 

Garancija predstavlja izjavu proizvođača ili distributera kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda.

Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu. Često je registracija vremenski ograničena pa obratite pažnju koji vremenski period Vam je dat za registraciju kako bi ste ostvarili pravo na produženu garanciju.

Obavezno se upoznajte sa Uslovima dodatne garancije jer svaki proizvođač ima svoje uslove pod kojima važi dodatna garancija.

 

Produženje garancije za kupljeni KONČAR aparat možete izvršiti ovde.